Ezikhathini ezibucayi, yiba uMbungazi

Siza ekubeni negalelo elikhulu

Lesi isikhathi esiphuthumayo esingakaze sibe khona. Njengamanje amashumi ezinkulungwane abalekela izimo ezisongela ukuphila e-Afghanistan. Ngosizo lokusekelwa Ababungazi iminyaka eminingi, i-Airbnb.org ibambisana nama-ejensi ofuduko ukuze kuxhaswe izindawo zokuhlala zesikhashana zababaleki abangu-20,000 base-Afghanistan. Ababungazi bangasiza abantu abengeziwe ngokunikeza izindawo zokuhlala zesikhashana mahhala noma ngenani elinesaphulelo. Ngisho noma ungakaze ubungaze ku-Airbnb, ungasiza.

Bungaza ngesaphulelo

Kunesidingo esiphuthumayo, esingakaze sibe khona sokuhlala kwezimo eziphuthumayo kwababaleki abafikayo bevela e-Afghanistan. I-Airbnb.org izonikeza izindawo zokuhlala kubabaleki abangu-20,000 base-Afghanistan.

Indlela ukubungaza okusebenza ngayo

 • Siza ekwamukeleni abantu abengeziwe ngokubungaza ukuhlala kwamahhala noma okunesaphulelo, okuqala ngezinsuku ezimbalwa kuye emavikini ambalwa.
 • Ophathina bethu abangenzi inzuzo basekela izivakashi ezifanelekela lezi zindawo zokuhlala ngokwenza izinhlelo zesikhathi eside.
 • I-Airbnb inikeza Ababungazi usizo lomphakathi ozinikele kanye ne-USD $1,000,000 yeSiqinisekiso Sokubuyiselwa.

Nikela

I-dollar ngalinye elinikelwayo liyasiza kulesi sidingo esibucayi sezindawo zokuhlala eziphuthumayo.

Indlela iminikelo esebenza ngayo

 • 1
  Wonke umnikelo wakho uzosiza ekutholeleni abantu izindawo zokuhlala zesikhashana.
 • 2
  Siyazihoxisa zonke izindleko zokuphrosesa, ngakho yonke imali oyinikelayo isiza abantu bathole indawo yokuhlala.
 • 3
  Iminikelo ikhishwa intela ngezinga elivunyelwayo ngaphansi komthetho wase-United States.

Yabelana

Sakaza izwi

Uma bebaningi abantu abangasiza, singasiza abantu abengeziwe. Tshela abanye ukuze usisize sisize ababaleki abengeziwe kulesi sikhathi esibucayi.

Imibuzo

Vakashela Isikhungo Solwazi

Unemibuzo eyengeziwe ngokubungaza izivakashi? Sizokusiza.

Indlela i-Airbnb ethuthuka ngayo

Izindleko ezihoxisiwe

I-Airbnb ihoxisa izindleko zoMbungazi nesivakashi zabahlali abangababaleki.

Ukuxhasa ukuhlala

I-Airbnb nabanye abanikela ku-Airbnb.org baxhasa ukuhlala kwezivakashi zababaleki base-Afghanistan abangu-20,000.

Usizo lwababungazi

I-Airbnb inikeza Ababungazi usizo lomphakathi ozinikele kanye ne-USD $1,000,000 yeSiqinisekiso Sokubuyiselwa.

Ophathina abangenzi inzuzo abasekela izivakashi zethu

HIAS
CWS
I-International Rescue Committee