Help house survivors of the Maui fires
You can support survivors and first responders impacted by the Maui fires.
Funda kabanzi

Ukuvula amakhaya ngezikhathi zobunzima

Sibambisene nomphakathi wethu ukuze sinikeze izindawo zokuhlala ezimweni eziphuthumayo, lapho kunezinhlekelele zemvelo nalapho kunezimpi ezinkulu.

Kusukela ngo-2012, abantu abangaphezu kuka-250,000 bathole indawo yokuhlala ngezikhathi ezibucayi

Emhlabeni jikelele, ababungazi be-Airbnb banikeza usizo uma ludingeka ngempela. Hlangana nabantu abenza lokhu kwenzeke.

Ngenxa yomphakathi womhlaba wethu waBabungazi, labo abanikelayo, nezinhlangano ezingophathina, i-Airbnb.org ikwazile ukusiza abantu abangaphezu kuka-140,000 ngezindawo zokuhlala zesikhashana.

Indlela u-Carmen nomphakathi wakubo abahlangana ngayo ngemva kweSiphepho u-Maria.

Sinikeza imiphakathi indlela yokubumbana lapho kugadla inhlekelele. Ngezinhlelo ze-Airbnb.org, abantu banganikela ngamakhaya abo mahhala komakhelwane abadinga ukuphuma ezindlini zabo.

I-Airbnb.org isize abantu abangu-100,000 ababalekela impi bathola izindawo zokuhlala.

Kungathatha iminyaka ukuba umphakathi ululame ngokuphelele enhlekeleleni enkulu. I-Airbnb.org isiza ekukhokheleni izindawo zokuhlala zezisebenzi ezenza umsebenzi obucayi wokwakha kabusha imiphakathi.

Sisungula umhlaba ozizwa usekhaya kuwo

I-Airbnb.org ibheke umhlaba lapho noma ubani engathola indawo yokuhlala ethokomele ngezikhathi zobunzima. Ukuze ikwenze kwenzeke lokhu kubo bonke, i-Airbnb.org isungule iqoqo lezibophezelo zokwamukela abantu abahlukahlukene, ukulingana, ukungabandlululi, nezidingo zabanokukhubazeka.

Sisiza ezinye izinhlangano ezingenzi inzuzo ukuze zibe negalelo eliqhubekayo.

Hlangana nophathina abambalwa abasiza ekuklameni i-Airbnb.org.
I-IRC isabela ezinhlekeleleni ezimbi kunazo zonke emhlabeni ezithinta abantu, futhi isiza abantu abaye bonakalelwa ukuphila nezindlela zokuziphilisa ngenxa yezimpi nezinhlekelele ukuba baphile, baqale ukuphila kabusha, futhi bazakhele ikusasa.
I-Build Change iyinhlangano yokuvimbela inhlekelele nokusiza lapho ivelile esungula izixazululo eziphumelelayo zezindawo zokuhlala emiphakathini.
I-HIAS yinhlangano engenzi inzuzo yamaJuda emhlabeni wonke enikeza isivikelo nosizo kubabaleki, labo abafuna ukuvikelwa, nolunye uquqaba olungasenazindawo zokuhlala emhlabeni wonke.
I-Community Sponsorship Hub isungula amathuba emiphakathi yase-United States ukuze yamukele ababaleki nabanye abantu abangasenazindawo zokuhlala.