Ukuvula amakhaya ngezikhathi zobunzima

Sisebenzisana nomphakathi wethu ukuze sinikele ngezindlu ezimweni eziphuthumayo, kusuka ezinhlekeleleni zemvelo kuya ku-COVID-19.

Kusukela ngo-2012, abantu abangaphezu kuka-200,000 bathole indawo yokuhlala ngezikhathi ezibucayi

Emhlabeni jikelele, ababungazi be-Airbnb banikeza usizo uma ludingeka ngempela. Hlangana nabantu abenza lokhu kwenzeke.

I-Airbnb.org isize abantu abangu-100,000 ababalekela impi bathola izindawo zokuhlala.

Indlela u-Carmen nomphakathi wakubo abahlangana ngayo ngemva kweSiphepho u-Maria.

Sinikeza imiphakathi indlela yokubumbana lapho kugadla inhlekelele. Ngezinhlelo ze-Airbnb.org, abantu banganikela ngamakhaya abo mahhala komakhelwane abadinga ukuphuma ezindlini zabo.

Funda indlela esisebenza ngayo nophathina abanjenge-CORE ukuze sisekele ukutholakala kwemithi yokugoma ngokungakhethi.

Kungathatha iminyaka ukuba umphakathi ululame ngokuphelele enhlekeleleni enkulu. I-Airbnb.org isiza ekukhokheleni izindawo zokuhlala zezisebenzi ezenza umsebenzi obucayi wokwakha kabusha imiphakathi.

Ukwakha umhlaba ogxile ekuvikelekeni: izibophezelo ze-Airbnb.org

Namhlanje, ukuze kwakhelwe eminyakeni engu-8 yokufunda nolwazi, simemezela uchungechunge lokuzibophezela ekungabandlululini, ukungahlukani nokulingana.

Sisiza ezinye izinhlangano ezingenzi inzuzo ukuze zibe negalelo eliqhubekayo.

Hlangana nophathina abambalwa abasiza ekuklameni i-Airbnb.org.
I-IMC inikeza amasevisi ezimo eziphuthumayo ezokwelashwa nahlobene nako kulabo abathintwe izinhlekelele emhlabeni wonke, futhi inikeza abantu ukuqeqeshwa abakudingayo ukuze basuke esimweni sokusizwa bese bekwazi ukuziphilisa.
I-IRC isabela ezinhlekeleleni ezimbi kunazo zonke emhlabeni ezithinta abantu, futhi isiza abantu abaye bonakalelwa ukuphila nezindlela zokuziphilisa ngenxa yezimpi nezinhlekelele ukuba baphile, baqale ukuphila kabusha, futhi bazakhele ikusasa.
I-HIAS yinhlangano engenzi inzuzo yamaJuda emhlabeni wonke enikeza isivikelo nosizo kubabaleki, labo abafuna ukuvikelwa, nolunye uquqaba olungasenazindawo zokuhlala emhlabeni wonke.
I-Build Change iyinhlangano yokuvimbela inhlekelele nokusiza lapho ivelile esungula izixazululo eziphumelelayo zezindawo zokuhlala emiphakathini.
I-CORE iyahola ekulungeleni izinhlekelele, ukusabela, nemizamo yokusiza yemiphakathi ethintwe yinhlekelele noma echayeke kuyo.
I-IFRC iyinethiwekhi yezenhlalakahle enkulu kunazo zonke emhlabeni, ehlanganisa i-192 National Red Cross kanye ne-Red Crescent Societies esebenzela ukusindisa ukuphila futhi ithuthukise isithunzi emhlabeni jikelele.
Ilogo ye-Airbnb.org
Ilogo ye-Mercy Corps

Sindawonye, singakha kabusha.

Ngo-August 2018, uchungechunge lokuzamazama komhlaba lwacekela phansi isiqhingi sase-Indonesia i-Lombok. Izisebenzi ezisizayo ze-Mercy Corps zathunyelelwa ukuyokwenza umsebenzi wokusiza kuleyo ndawo, futhi zathola umphakathi nendawo yokuhlala ekahle.