Sisize sihlalise abantu abengeziwe
Uma kugadla inhlekelele, i-Airbnb.org, aBabungazi bethu, nophathina bethu bafuna ukuba khona ukuze basize abantu bathole indawo yokuhlala.
Nikela namhlanje

Ukuvula amakhaya ngezikhathi zobunzima

Sibambisene nomphakathi wethu ukuze sinikeze izindawo zokuhlala ezimweni eziphuthumayo, lapho kunezinhlekelele zemvelo nalapho kunezimpi ezinkulu.

Kusukela ngo-2012, abantu abangaphezu kuka-250,000 bathole indawo yokuhlala ngezikhathi ezibucayi

Emhlabeni jikelele, ababungazi be-Airbnb banikeza usizo uma ludingeka ngempela. Hlangana nabantu abenza lokhu kwenzeke.

Ngenxa yomphakathi womhlaba wethu waBabungazi, labo abanikelayo, nezinhlangano ezingophathina, i-Airbnb.org ikwazile ukusiza abantu abangaphezu kuka-140,000 ngezindawo zokuhlala zesikhashana.

Indlela u-Carmen nomphakathi wakubo abahlangana ngayo ngemva kweSiphepho u-Maria.

Sinikeza imiphakathi indlela yokubumbana lapho kugadla inhlekelele. Ngezinhlelo ze-Airbnb.org, abantu banganikela ngamakhaya abo mahhala komakhelwane abadinga ukuphuma ezindlini zabo.

I-Airbnb.org isize abantu abangu-100,000 ababalekela impi bathola izindawo zokuhlala.

Kungathatha iminyaka ukuba umphakathi ululame ngokuphelele enhlekeleleni enkulu. I-Airbnb.org isiza ekukhokheleni izindawo zokuhlala zezisebenzi ezenza umsebenzi obucayi wokwakha kabusha imiphakathi.

Sisungula umhlaba ozizwa usekhaya kuwo

I-Airbnb.org ibheke umhlaba lapho noma ubani engathola indawo yokuhlala ethokomele ngezikhathi zobunzima. Ukuze ikwenze kwenzeke lokhu kubo bonke, i-Airbnb.org isungule iqoqo lezibophezelo zokwamukela abantu abahlukahlukene, ukulingana, ukungabandlululi, nezidingo zabanokukhubazeka.

Sisiza ezinye izinhlangano ezingenzi inzuzo ukuze zibe negalelo eliqhubekayo.

Hlangana nophathina abambalwa abasiza ekuklameni i-Airbnb.org.
I-IMC inikeza amasevisi ezimo eziphuthumayo ezokwelashwa nahlobene nako kulabo abathintwe izinhlekelele emhlabeni wonke, futhi inikeza abantu ukuqeqeshwa abakudingayo ukuze basuke esimweni sokusizwa bese bekwazi ukuziphilisa.
I-IRC isabela ezinhlekeleleni ezimbi kunazo zonke emhlabeni ezithinta abantu, futhi isiza abantu abaye bonakalelwa ukuphila nezindlela zokuziphilisa ngenxa yezimpi nezinhlekelele ukuba baphile, baqale ukuphila kabusha, futhi bazakhele ikusasa.
I-HIAS yinhlangano engenzi inzuzo yamaJuda emhlabeni wonke enikeza isivikelo nosizo kubabaleki, labo abafuna ukuvikelwa, nolunye uquqaba olungasenazindawo zokuhlala emhlabeni wonke.
I-Build Change iyinhlangano yokuvimbela inhlekelele nokusiza lapho ivelile esungula izixazululo eziphumelelayo zezindawo zokuhlala emiphakathini.
I-CORE iyahola ekulungeleni izinhlekelele, ukusabela, nemizamo yokusiza yemiphakathi ethintwe yinhlekelele noma echayeke kuyo.
I-IFRC iyinethiwekhi yezenhlalakahle enkulu kunazo zonke emhlabeni, ehlanganisa i-192 National Red Cross kanye ne-Red Crescent Societies esebenzela ukusindisa ukuphila futhi ithuthukise isithunzi emhlabeni jikelele.