Siza abantu ababalekayo e-Ukraine
Ngenxa yenhlekelele yezenhlalo e-Ukraine, abantu badinga ngokuphuthumayo izindawo zokuhlala zesikhashana zezimo eziphuthumayo. Joyina i-Airbnb.org ukuze usize.
Funda kabanzi

Nikeza abantu indawo abangayibiza ngekhaya ngezikhathi zobunzima.

Bungaza indawo yokuhlala.

Esimweni esiphuthumayo, ungasiza umphakathi wakini ngokunikeza abantu ababhekene nenhlekelele indawo yokuhlala, okuhlanganisa nababaleki.
Qala ukubungaza
Lowo ozomsiza
Indawo yakho inganikeza induduzo emndenini obalekayo ngenxa yomlilo wequbula, umbaleki othatha uhambo olusindisa ukuphila, noma umsebenzi wezosizo othunyelwe ngemva kwesiphepho.
  • “Besazi ukuthi izisebenzi ezisizayo bezibhekene nobungozi ezindaweni ezisebenza kuzo. Bekuyilo mbono wokuthi, singasiza kanjani ngezinga elikhudlwana?”

    U-Erika, uMbungazi we-Airbnb.org wezisebenzi ezisizayo

Uhambo lokuhlala

Indlela yokuqala ukubungaza

Ukulungele ukubhalisa? Sizokuqondisa ngokuthi uyisungula kanjani indlu yakho futhi uyabele izivakashi. Ukuze uqalise, uzodinga nje indawo enethezekile nezinsuku ezimbalwa zokutholakala.

Izivakashi ziyahlolwa futhi zigunyazwe

Sihlola isivakashi ngasinye ukuze siqinisekise ukuthi siyakufanelekela yini ukubhukha ukuhlala ngohlelo lwethu, futhi siyahlangabezana yini nohlu lokuhlola okujwayelekile kokuqinisekisa kwe-Airbnb. Uzokwazi ukubuza imibuzo bese uxoxa nanoma ubani ongase abe isivakashi phakathi nayo yonke inqubo yokubhukha.

Sizokusiza

Uzokwazi ukufinyelela ukusekela kwamahora angu-24/7 esinyathelweni ngasinye sokuhlala. Uvikelwe futhi Isiqinisekiso Sokubuyiselwa, esinikeza u-$1,000,000 USD wokuvikelwa kokulimala kwempahla.

Nikela ezindaweni zokuhlala.

Izigidi zabantu emhlabeni jikelele zishiya amakhaya azo ngenxa yezingxabano nenhlekelele. Iminikelo isiza ukukhokhela izindleko zezindawo zokuhlala zesikhashana.
Nikela manje
Wonke umnikelo wakho usiza abantu abasebunzimeni.
Sidela wonke amanani esevisi, ngakho i-dollar ngalinye olinikelayo lisiza abantu bathole indawo yokuhlala lapho beyidinga kakhulu. Umnikelo wakho ungasiza umndeni wababaleki ukuthi uthole indawo yokuhlala lapho uqala ukufika, noma osebenzela usizo athole ukuphumula ngemva kosuku olude.
  • “Ngeza kuleli zwe njengombaleki futhi ngizozama okusemandleni ukuba ngibuyisele ngokubonga lokho engiye ngakunikezwa.”

    U-Aime, onikelayo e-Davie, e-Florida, e-USA

    “Ngiye ngahileleka ekwakhiweni, kusevisi, nokusiza umphakathi iminyaka engu-35. Ngikholelwa ekusizeni abanye ngezindlela ezingokoqobo neziwusizo.”

    U-Michael, onikelayo e-Philadelphia, e-Pennsylvania, e-USA

Indlela umnikelo wakho oya ngayo phambili

I-Airbnb nayo iyanikela

Sinethimba longoti benhlangano engenzi nzuzo nabezobuchwepheshe abasebenza kanzima ukuze banyuse igalelo lethu. I-Airbnb ihlanganisa zonke izindleko zokusebenza ukuze yenze lokho kwenzeke, futhi inikele ngamasheya angu-400,000 ukuze kusizwe ukuxhaswa kwalo msebenzi.

Zonke izindleko eziphroseswayo ziyadluliswa

Asitholi lutho, ngakho i-dollar ngalinye olinikelayo lisiza abantu bathole izindlu lapho bezidinga kakhulu.

Iminikelo ikhokhiswa intela

Umnikelo wakho uyatheliswa ngezinga elivunyelwa ngaphansi kwemithetho yendawo. Uzothola irisidi lentela elizokusiza ukuthi ulandelele okukhokhiwe kwakho.

Imibuzo yakho iyaphendulwa.

Hlangana nababungazi nezivakashi zethu.

Ake sixhume.